Uppdaterad film om svensk besöksnäring

Besöksnäringen omsatta 296 miljarder kronor 2016! Nu finns det en uppdaterad version av Svensk Turisms film om besöksnäringens betydelse för tillväxt och jobb i hela landet. Använd den gärna så sprider vi tillsammans budskapet om besöksnärings potential och betydelse i våra kontakter med beslutsfattare, politiker, tjänstemän, medarbetare med flera.

 


Filmen om svensk besöksnäring - YouTube » »
Filmen om svensk besöksnäring - Vimeo » »