Transportsystem för utvecklad besöksnäring

Besöksnäringen är idag en av landets snabbast växande näringar. Visionen i den nationella strategin för svensk besöksnäring är dessutom att fördubbla omsättning och exportvärde från 2010 till 2020. En bärande tanke i strategin är att utveckla destinationer i världsklass runt om i Sverige och att Sverige ska bli ett än mer attraktivt turistland. För att lyckas med det behövs ett väl fungerande transportsystem - besöksnäringens utveckling är helt avhängig av att besökarna kan ta sig till och runt i Sverige på ett effektivt och klimatsmart sätt.

Ett väl fungerande transportsystem är en kritisk faktor för företagen inom besöksnäringen och för sysselsättningen, inte minst i glesbygdsområden.  Det förutsätter god infrastruktur i form av fysiska installationer men också god transportförsörjning i form av fungerande transportmedel såsom flyg-, tåg-, buss-, bil och båtförbindelser.

Svensk Turism har gjort en genomlysning av besöksnäringens infrastruktur -och transportbehov och bl.a. spelat in detta i arbetet med nationell plan för transportsystemet 2018-2029 och regeringens utredning om en sammanhållen besöksnäringspolitik.