Svensk Turism AB:s styrelse

Svensk Turism AB:s styrelse utses av den årliga bolagsstämman. I april 2017 utsågs följande ledamöter:

Susanne Andersson Pripp, ordförande
Vd, Hotell Ett

Jonas Siljhammar, vice ordförande
Vd, Visita

Christer Fogelmarck, ledamot
Ledamot, Svenska Nöjesparksföreningen

Mats Forslund, ledamot
Vd, Jämtland Härjedalen Turism (JHT)

Anna Grönlund, ledamot
Vice VD, Sveriges Bussföretag

Mats Hedenström, ledamot
Näringspolitisk chef, Svensk Handel

Ola Lindgren Nilsson, ledamot
Regionala Nätverket för Turism

Magnus Ling, ledamot
Generalsekreterare, Svenska Turistföreningen (STF)

Karin Mäntymäki, ledamot
Director Sales & Operations, Visit Stockholm

Susanne Norman, ledamot
Direktör Regionala flygplatser Swedavia

Tomas Ringsby Petersson, ledamot
Ordförande, SCR Svensk Camping

Titti Rodling, ledamot
Vd Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO)

Krister Svensson, ledamot
Chef Privatförsäljning och Samarbeten, SJ

Jari Virtanen, ledamot
Ordförande, Passagerarrederiernas Förening