Svensk Turism AB:s styrelse

Svensk Turism AB:s styrelse utses av den årliga bolagsstämman. I april 2016 utsågs följande ledamöter:

Elisabeth Haglund, ordförande
Vd, Hotel Tylösand

Eva Östling, vice ordförande
Vd, Visita

Christer Fogelmarck, ledamot
Svenska Nöjesparksföreningen

Mats Forslund, ledamot
Vd, Jämtland Härjedalen Turism (JHT)

Crister Fritzson, ledamot
Vd SJ

Mats Hedenström, ledamot
Näringspolitisk chef, Svensk Handel

Magnus Ling, ledamot
Generalsekreterare, Svenska Turistföreningen (STF)

Ola Nilsson, ledamot
Regionala Nätverket för Turism

Susanne Norman, ledamot
Direktör Regionala flygplatser Swedavia

Titti Rodling, ledamot
Vd Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO)

Patric Sjöberg, ledamot
Vd, Stockholmsmässan

Jari Virtanen, ledamot
Ordförande, Passagerarrederiernas Förening