Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den svenska besöksnäringen och ägs av cirka 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen, det vill säga inom områdena resa, äta, bo och göra. 

Svensk Turism AB:s samlade aktievärde uppgår till SEK 7,4 miljoner där de största aktieägarna är:

  • Jämtland Härjedalen Turism, JHT
  • Visita - Svensk besöksnäring
  • SCR Svensk Camping

Svensk Turism AB:s uppgifter är:

  • att förvalta näringens del av ägarskapet i, det med staten hälftenägda, kommunikationsbolaget VisitSweden. Det innebär bl.a. tillsättandet av näringens fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter i VisitSweden AB:s styrelse.
  • att vara huvudman för ”Nationell strategi för svensk besöksnäring”.
  • att utgöra ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling.

Svensk Turisms styrelse utses av den årliga bolagsstämman. Ordförande är Susanne Andersson Pripp och styrelsens övriga 13 ledamöter representerar nedan aktörer: