Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den svenska besöksnäringen och ägs av cirka 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen, det vill säga inom områdena resa, äta, bo och göra. 

Svensk Turism AB:s samlade aktievärde uppgår till SEK 7,4 miljoner där de största aktieägarna är:

  • Jämtland Härjedalen Turism, JHT
  • Visita - Svensk besöksnäring
  • SCR Svensk Camping

Svensk Turism AB:s uppgifter är:

  • att förvalta näringens del av ägarskapet i, det med staten hälftenägda, kommunikationsbolaget VisitSweden. Det innebär bl.a. tillsättandet av näringens fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter i VisitSweden AB:s styrelse.
  • att vara huvudman för ”Nationell strategi för svensk besöksnäring”.
  • att utgöra ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling.

Svensk Turisms styrelse utses av den årliga bolagsstämman. Ordförande är Elisabeth Haglund och styrelsens 12 ledamöter representerar nedan aktörer: