Svensk Turisms film om besöksnäringen

Den 18-19 mars genomfördes premiären av Svensk Besöksnäringskongress. Kongressen samlade 500 engagerade deltagare som inspirerades av nationella och internationella talare, diskuterade näringens utveckling och knöt viktiga kontakter. Under kongressen lanserade Svensk Turism en film som belyser besöksnäringens betydelse för bland annat tillväxt och jobb i hela landet. Filmen fick mycket bra respons och många av deltagarna såg den som ett efterlängtat redskap i de egna kontakterna med bl.a. beslutsfattare, politiker, tjänstemän och medarbetare.

Länk till filmen hittar ni nedan – använd den så sprider vi tillsammans budskapet om besöksnärings potential och betydelse.

20150631: Filmen uppdateras nu med de senaste siffrorna, den nya versionen publiceras den 6 juli.Filmen om svensk besöksnäring - YouTube »
Filmen om svensk besöksnäring - Vimeo »