Guide: EU-stöd till verksamma inom besöksnäringen

Europeiska kommissionen arbetar ständigt med att utveckla nya verktyg och tjänster som bidrar till att öka konkurrenskraften hos den europeiska besöksnäringen.

Det finns många EU-program av potentiellt intresse för näringen och för att bättre tillgängliggöra dessa för privata och offentliga aktörer har en särskild guide tagits fram. Guiden fokuserar på praktiska frågor som typ av turistrelaterade åtgärder som kan få stöd, typ och nivå av finansiering, vem som kan ansöka och hur man ansöker. Den pekar också på konkreta exempel på vad som har finansierats inom ramen för tidigare program, som en möjlig inspirationskälla. 

 


Guide on EU funding for the tourism sector (2014-2020) »