Besöksnäringens Sverigeturné fortsätter våren 2016

Under 2015 har organisationerna Arena för Tillväxt, Svensk Handel, Svensk Turism, Tillväxtverket, Visita och Visit Sweden varit ute på en gemensam turné för att tillsammans med regioner och kommuner för att lyfta besöksnäringen i hela Sverige. Besöksnäringens Sverigeturné har under året besökt 13 av landets regioner och över 1000 personer har deltagit. Ytterligare fem stopp är planerade under våren 2016.

Huvudsyftet med turnén är att stimulera till ökat samarbete mellan näringslivet, kommuner och regioner för att utveckla besöksnäringen och därmed skapa tillväxt och fler arbetstillfällen. Shopping och handeln såväl som lokala turistattraktioner kan skapa ytterligare potential för näringen när samverkan möjliggörs i nya tappningar.

Färdiga turnéstopp våren 2016:

29 januari - Visit Östergötland, Linköping
2 februari - Region Gävleborg, Gävle
11 februari - Tourism in Skåne AB, Malmö
17 februari - Region Halland, Falkenberg
12 april - Inspiration Gotland, Visby