Uppdaterad version av filmen om svensk besöksnäring

Besöksnäringen omsatta 317 miljarder kronor 2017! Nu finns det en uppdaterad version av Svensk Turisms film om besöksnäringens betydelse för tillväxt och jobb i hela landet. Använd den gärna så sprider vi tillsammans budskapet om besöksnärings potential och betydelse i våra kontakter med beslutsfattare, politiker, tjänstemän, medarbetare med flera.


Filmen om svensk besöksnäring - Vimeo »
Filmen om svensk besöksnäring - YouTube »