Nationell strategi för svensk besöksnäring

Sommaren 2010 presenterades "Nationell strategi för svensk besöksnäring - hållbar tillväxt för företag och destinationer". Visionen är att genom fokus på hållbarhetsfrågorna fördubbla besöksnäringens omstättning och exportvärde  till år 2020. Vägen dit går via tre fokusområden och sex huvudstrategier beskrivna i strategin. Under 2015 genomförde Svensk Turism en halvtidsanalys av strategin som sammanfattar de fem första årens stora förändringar och prioriterar kommande insatser.

Bakom den nationella strategin står Svensk Turism AB. Arbetet har skett i dialog med näringens olika aktörer och i samarbete med Visita, VisitSweden, Tillväxtverket, Swedavia, Stockholm Visitors Board, Nätverket Sveriges Regionala Turistorganisationer/Västsvenska Turistrådet samt med finansiellt stöd från Jordbruksverket.

Strategin finns även att ladda ned via www.strategi2020.se – webbplatsen för informationsspridning om arbetet med den nationella strategin.


Nationell strategi för svensk besöksnäring- fullständig version »
Nationell strategi för svensk besöksnäring - populärversionen »
Halvtidsanalys Nationell strategi för svensk besöksnäring »