Lars Isacson ny ledamot i Svensk Turism

Den 26 april höll Svensk Turism AB bolagsstämma i Stockholm. Bolagets verksamhet redovisades och stämman valde in Lars Isacson, VD SCR - Sveriges Camping som ny ledamot i styrelsen. Eva Werkelin tackades samtidigt för sitt stora engagemang och bidrag in i bolaget och besöksnäringens utveckling under sina 10 år som styrelseledamot.

Elisabeth Haglund fick fortsatt förtroende som ordförande för Svensk Turism.

Svensk Turisms styrelse

 • Elisabeth Haglund, ordförande, Vd Hotel Tylösand
 • Eva Östling, vice ordförande, Vd Visita
 • Christer Fogelmarck, Svenska Nöjesparksföreningen
 • Mats Forslund, Vd Jämtland Härjedalen Turism (JHT)
 • Crister Fritzson, Vd SJ
 • Mats Hedenström, Näringspolitisk chef Svensk Handel
 • Magnus Ling, Generalsekreterare Svenska Turistföreningen (STF)
 • Ola Nilsson, Regionala Nätverket för Turism
 • Susanne Norman, Direktör Regionala flygplatser Swedavia
 • Titti Rodling, Vd Svenska Skidanläggningars Organisation (SLAO)
 • Patric Sjöberg, Vd Stockholmsmässan
 • Jari Virtanen, Ordförande Passagerarrederiernas Förening
 • Lars Isacson, VD SCR Svensk Camping