Handelns betydelse för gränskommunerna ökar

Svensk Handel har tittat på gränskommunernas utveckling när det gäller omsättning i detaljhandeln och kan konstatera att gränshandeln fortfarande är stark.
- Gränshandeln är oerhört viktig för kommunerna längs den norska gränsen. Det är tydligt att svängningarna i den norska kronkursen inte har haft någon dramatisk effekt på gränshandeln, utan den fortsätter att öka. Det är viktigt att ledningen i dessa kommuner förstår att det finns en stor potential i att hantera detta på bästa sätt för kommunen, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.