Svensk Turism startar nytt strategiarbete

Svensk Turism startar ett strategiarbete för att möta morgondagens turism. Viktiga frågor som miljö- och klimatutmaningarna behöver adresseras men också arbetsmarknadens omvandling på grund av digitalisering, automatisering och artificiell intelligens. Vi ser också spännande utmaningar och möjligheter som öppnas för besöksnäringen med hjälp av nanoteknologi, hållbara transporter och utvecklingen av smarta städer och landsbygder.

Besöksnäringen har vuxit kraftigt under hela 2000-talet och exportvärdet i form av utländska besökares konsumtion i Sverige, 134 miljarder kronor 2017, ger ett kraftigt tillskott till svensk ekonomi. Trots den starka tillväxten är det inte lätt att driva företag i den näringslivsstruktur som vi har idag. Lönsamhet och produktivitet måste fortsatt prioriteras samtidigt som vi måste vara hållbara i alla delar - miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Strategiarbetet kommer att bygga på en utvecklingsprocess där ambitioner och delmål byggs upp adaptivt, interaktivt och med hållplatser längs vägen. Vi startar arbete i följande ambitioner:​

  • ​Besöksnäringen är den mest framgångsrika näringen i Sverige 2030
  • I Europa - en av fem - 2035
  • Världens mest hållbara destination 2040