Nyhetsbrev från Svensk Turism

Några gånger per år publiceras ett nyhetsbrev här på hemsidan. I aprilbrevet kan du läsa om följande:

  • Ny ordförande och nya styrelsemedlemmar i Svensk Turism
  • Näringsministern bjuder in till dialogforum
  • Svensk Besöksnäringskongress 2016
  • Svensk Besöksnäring ingår avtal med FN-organet UNWTO
  • Besöksnäringens Sverigeturné har nått över 1500 personer
  • Så ökar vi tempot och kraftsamlar inför 2020
  • Sverige - första landet i världen med eget telefonnummer

Tidigare nyhetsbrev hittar du under "Material". Vill du få våra nyhetsbrev per mail så hör av dig till info@svenskturism.se