2016 ett bra år för Sveriges skidanläggningar

2015/2016 blev ett nytt rekordår för många av Sveriges skidanläggningar. Svenska Skidanläggningars Organisations (SLAO) medlemmar omsätter alltmer och fortsätter att spela en central roll i den växande besöksnäringen.

Skidpassomsättningen ökade med 6,2% mot föregående år. Skidgästerna omsatte 3 miljarder kronor på skidanläggningarna och genererade en omsättning på 7 miljarder kronor på skidorterna i form av restaurangbesök, livsmedel, boende,
utrustning etc.

Nya satsningar på att förbättra och utveckla nedfarter, energieffektivare snösystem och nya liftar pågår ständigt och på två år har SLAO:s medlemmar investerat över 1,2 miljarder kronor.


SLAO:s branschrapport »